Köszöntő

                                               Tájékoztatás támogatás felhasználásáról

 

A Magyar Nemzeti Bank által nyújtott 6.946.900.- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásnak köszönhetően 2018. december végére megújult az Egyesületünk fenntartásában működő, „FÉSZEK” Fogyatékos Személyek Szociális Központja és Lakóotthona, 7500 Nagyatád, Dózsa György u. 6. sz. alatti telephelyen működő személyfelvonó. A támogatás az elektromos és mechanikus kerekesszéket használó súlyosan mozgáskorlátozott személyek számára lehetővé tette, hogy az emeleten lévő tornaszobát és társalgót is akadálymentesen, önállóan használhassák, de rajtuk kívül, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő valamennyi fogyatékossággal élő személy számára is könnyebb lett a szolgáltatásokhoz való hozzáférés.

                                              Ez úton is megköszönjük a támogatást.

KEDVES LÁTOGATÓ!

 

Köszöntöm Önt a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által fenntartott Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ honlapján.

"Sok van mi csodálatos, de az embernél nincs csodálatosabb!"

 

Szophoklész idézetét akkor értjük meg igazán, ha életünk legörömtelibb eseményéhez érkezünk, amikor újszülött érkezik a családba.

Felelősséget vállalunk gyermekünkért, mindazt, amit teszünk, ahogy szeretjük, ahogy nevelgetjük, az egy életre szól.

A családi élet örömeit beárnyékolhatják a szülés körüli komplikációk, a gyermek és felnőttkorban felmerülő problémák, kóros eltérések. Súlyosabb esetben fogyatékosság, amely végigkísér egy életen át.

A váratlan élethelyzetben szülők, hozzátartozók többsége kétségbeesetten keresi a lehetőséget, az utat, hogy hogyan tovább. Ez az út olykor nagyon hosszú, sokszor kegyetlenül fájdalmas.

A helyzettel való szembenézés során nincs más lehetőség csak az elfogadás, ami az egyetlen előrevezető út.

Ezen a kicsit sem problémamentes, mégis az egyetlen előrevezető úton, szakembereimmel együtt kívánjuk segíteni a szülőket, hozzátartozókat, az akadályozottsággal élő embereket.

Dr. Hegedüs-Beleznai Csilla

koordinációs igazgató 

Segíthetünk, ha gyermeke…

 • koraszülött
 • kis súllyal született
 • három hónapos, de nem mosolyog
 • nehezen szopik
 • nem nyúl a csörgőért
 • nem emeli a fejét, nem kúszik, mászik…
 • feltűnően aluszékony, nehezen ébreszthető még szoptatáskor is

 

Segíthetünk, ha felnőtt hozzátartozója:

 • baleset, betegség következtében kerekesszékbe kerül
 • mozgáskorlátozottként tartós vagy átmeneti bentlakást keres
 • fogyatékossággal él és munkát szeretne vállalni
 • akadályozott emberként közösséghez szeretne tartozni
 • mozgáskorlátozottként, lifttel, rámpával ellátott speciális járművel közszolgáltatásokhoz hozzá szeretne jutni
 • gyógyászati segédeszközre szüksége van

Támogató szolgáltatás indul a TABI Járás területén, fogyatékossággal élő emberek számára

 

 • Bejegyzés dátuma: 2017. 11. 06.

Kedvezményezett neve:Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete

Projekt címe:

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának

bővítése, fejlesztése

Támogató szolgálat létrehozása a Tabi járásban

A szerződött támogatás összege: 12.681.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00001 számú Európai Uniós Program nyerteseként, az EU és hazai finanszírozás alapján, Tab város és a tabi járás területének ellátása érdekében, Tab, Kossuth Lajos u. 79. sz. alatti székhellyel (a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetének helyisége) Támogató Szolgálatot hoz létre 2017.12.01-től.

A Támogató Szolgálat autista, értelmi sérült, súlyosan mozgássérült, siket és nagyothalló, vak és gyengénlátó, valamint ritka betegséggel élő fogyatékos emberek és családjaik számára nyújt szolgáltatásokat. A szolgáltatásokat azok a súlyosan fogyatékos személyek vehetik igénybe, akik rendelkeznek fogyatékossági támogatás ellátással, vagy kiskorú, illetve nagykorú személyként, fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlék ellátásban részesülnek. Szolgáltatásaink: információ nyújtás fogyatékossággal kapcsolatos ügyekben, lakáson végzett személyi segítségnyújtás, speciális szállítás, kerekesszéket használó emberek számára is, akadálymentes mikro busszal.

A projekt a tabi járás területén kíván létrehozni jelenleg hiányzó új szociális szolgáltatást "Fogyatékos személyek Támogató Szolgálata"

megnevezésű - a továbbiakban: Támogató Szolgálat - szociális intézmény létrehozásával.

1. A projekt központja: 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 79.

(77) A projekt központjának épülete a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete tulajdonában van. Az épület tulajdonosával létrejött

együttműködési megállapodás alapján az épület tulajdonosa a projekt megvalósításának céljára bérbe adja pályázó számára az épület egy 21 nm.

alapterületű önálló irodahelyiségét, továbbá biztosítja az önálló helyiség használatához az előtér - várakozó helyiség, valamint az akadálymentes

WC és kézmosó helyiség használatát. A projekt megvalósítására szolgáló épület rész rendelkezik a fizikai akadálymentesítés valamennyi feltételével.

Az épületrészben kerül kialakításra és berendezésre a Támogató Szolgálat központja, valamint az Információs Szolgálat, továbbá ez az épületrész

biztosítja a szolgálat vezető, a 2 fő területen dolgozó személyi segítő, valamint az 1 fő gépkocsi vezető elhelyezését azokban az időszakokban,

amikor a külső területeken dolgozó munkatársaknak is meg kell jelenni a központi helyiségben. (elszámolás, iratok leadása, feladat kiadás,

megbeszélés, stb.)

2. A fejlesztés részletes szakmai tartalma:

Speciális, kerekesszéket használó és más fogyatékossággal élő személyek számára végzendő szállítási kapacitásmegteremtése és ehhez kapcsolódó tervezett eszközök beszerzése, kialakítása. A mikrobusz kerekesszéket használó személyek szállítására történő alkalmassá tétele, akadálymentesítése. A szállítási tevékenység végzését megkönnyítő GPS berendezés és a hozzá tartozó program beszerzése. A szállító tevékenységet végző gépkocsivezetővel, valamint a kliensekkel való kapcsolattartást biztosító mobil telefonkészülék beszerzése.

Információs alapszolgáltatás nyújtására, valamint a Támogató Szolgálat irányítására és működtetésére alkalmas helyiség kialakítása és berendezése, valamint a munkatársakkal történő folyamatos kapcsolattartást biztosító mobil telefon készülék beszerzése. Mobil indukciós hurok berendezés beszerzése a hallókészülékkel halló fogyatékos személyekkel történő kommunikációs biztosítása érdekében, és vak, illetve gyengénlátó személyek számára vezetősávok, tapintható információt nyújtó eszközök beépítése a főbejárathoz, a váróhelyiséghez. Irodai számítógép beszerzése a projekt adminisztrácós, valamint a kötelezően előírt napi elektronikus adatszolgáltatási tevékenység elvégzése érdekében és Windows operációs program, valamint Office irodai program beszerzése. Multifunkciós nyomtató, fénymásoló, scennel berendezés beszerzése.

3. A fogyatékos személyek lakásán végzendő személyi segítő szolgáltatás végzéséhez szükséges eszközök beszerzése - a személyi segítségnyújtást a területen végző személyi segítő munkatársak számára 2 db. mobiltelefon készülék beszerzése és 1 db. segéd motorkerékpár beszerzése. A személyi segítségnyújtást

végző személyek számára a magukkal vitt higiéniai és gondozási, elsősegély nyújtási eszközök szállításához 2 db. zárható szállító box beszerzése.

A projekt megvalósítása során a környezetvédelmi és esélyegyenlőség feltételeket betartjuk: - energia takarékos elektronikus berendezéseket szerzünk be és használunk, - az esélyegyenlőségi feltételek betartása érdekében megteremtjük a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítést biztosító feltételeket valamennyi fogyatékosság csoport számára.

4. A projekt új, a területen eddig teljesen hiányzó szociális szolgáltatást kíván létrehozni.

5. A projekt hátrányos helyzetű járásban, a szociális ellátó rendszer kiépítetlensége miatt is hátrányos helyzetű településen élők ellátását, illetve ellátáshoz való hozzáférésüket segíti elő pl. a speciális szállító kapacitás kiépítésével is.

6. A projekt előzetes igényfelmérésen alapul, mivel a területen ilyen jellegű szolgáltatás nincs, azonban a térségben jelentős számú fogyatékos személy él.

7. A tervezett projekt mindenben megfelel az 1/2000. (I. 7)

SZCSM rendeletben foglalt szakmai feltételeknek.

8. A tervezett program a kormányrendeletben megjelölt hátrányos helyzetű járásban valósul meg.

9. A pályázó már több ilyen jellegű, fogyatékos személyek ellátását végző szociális intézményt működtet Somogy megye területén, ezért valamennyi

intézményére vonatkozóan rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel.

10. Mivel a térségben ilyen jellegű szociális intézmény nem működik,

az igényfelmérés alapján azonban jelentős igény mutatkozik a szolgáltatásra, továbbá a pályázó rendelkezik az NRSZH finanszírozásba történő

befogadási nyilatkozatával, így a projekt működése során kockázati tényezővel nem számolunk.

 

A Támogató Szolgálat eszközeinek beszerzése folyamatban van, a szolgáltatást végző munkatársak kiválasztása megtörtént. A területen végzett munkához segédmotoros kerékpárt vásároltunk. A szociális törvény szerinti támogató szolgáltatás keretében a személyi segítő feladatai ellátása során segítséget nyújt az ellátást igénybevevő fizikai, mentális és szociális szükségleteinek biztosításához, a személyszállító elsősorban gépkocsivezetői és utaskísérői feladatokat lát el.

A projekt kezdési dátuma: 2017.07.01.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma:

Fizikai befejezés: 2017.11.30.

Projekt befejezés: 2018.02.28.

 

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00001

 

 • Bejegyzés dátuma: 2017. 06. 28.

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00001 Európai Uniós program nyerteseként, EU és hazai finanszírozás alapján, Tab város és a Tabi Járás területének ellátása érdekében, fogyatékossággal élő emberek és családjaik számára, kerekesszéket használó emberek szállítására is alkalmas járművel speciális szállító szolgáltatást, valamint a fogyatékos emberek otthoni életét segítő személyi segítségnyújtást biztosító Támogató Szolgálatot hoz létre.

A Támogató Szolgálat a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetének Tab, Kossuth Lajos utca 77-79. sz. alatti épületében, várhatóan 2017. december 1. napjától kezdi meg a működését.

A továbbiakban, honlapunkon rendszeresen tájékoztatást adunk a program előrehaladásáról és a szolgáltatások igénybevételének lehetőségeiről.

Kérjük, figyelje honlapunkat!

 • Bejegyzés dátuma: 2017. 10. 04.

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00001 számú Európai Uniós Program nyerteseként, az EU és hazai finanszírozás alapján, Tab város és a tabi járás területének ellátása érdekében, Tab, Kossuth Lajos u. 79. sz. alatti székhellyel (a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezetének helyisége) Támogató Szolgálatot hoz létre.

A Támogató Szolgálat autista, értelmi sérült, súlyosan mozgássérült, siket és nagyothalló, vak és gyengénlátó, valamint ritka betegséggel élő fogyatékos emberek és családjaik számára nyújt szolgáltatásokat.

A szolgáltatásokat azok a súlyosan fogyatékos személyek vehetik igénybe, akik rendelkeznek fogyatékossági támogatás ellátással, vagy kiskorú, illetve nagykorú személyként, fogyatékosságukra tekintettel magasabb összegű családi pótlék ellátásban részesülnek.

Szolgáltatásaink: információ nyújtás fogyatékossággal kapcsolatos ügyekben, lakáson végzett személyi segítségnyújtás, speciális szállítás, kerekesszéket használó emberek számára is, akadálymentes mikrobusszal.

Jelenleg a Támogató Szolgálat eszközeinek beszerzése van folyamatban, valamint megkezdődött a szolgáltatást végző munkatársak kiválasztása.

Várjuk megváltozott munkaképességű, vagy olyan ép emberek jelentkezését munkatársnak, elsősorban a tabi járás területéről, akik még nem töltötték be a rájuk vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt  és a következő egyéb feltételeknek is megfelelnek. 

Gépkocsivezető: „B” kategóriás vezetői engedéllyel és legalább 5 év személygépkocsi vezetői gyakorlattal,

Személyi segítő: szociális gondozó, ápoló, szervező, szociális asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens OKJ, illetve ennek hiányában, legalább általános ápoló, vagy ennél magasabb egészségügyi végzettséggel. Az „A” és „B” kategóriás vezetői engedély, valamint a szociális, vagy egészségügyi területen szerzett szakmai gyakorlat, továbbá a felhasználói szintű számítógépes ismeret előnyt jelent. A területen végzett munkához segédmotoros kerékpárt biztosítunk.

Telephelyvezető és információs munkatárs: Felsőfokú szociális szakmai végzettséggel (főiskola, egyetem) részmunkaidőben. Előnyt jelent a megváltozott munkaképesség és a B kategóriás vezetői engedély, valamint a felhasználói szintű számítógépes ismeret. 

Az álláshelyekkel kapcsolatban írásos szakmai önéletrajz és a végzettséget igazoló iratok benyújtása szükséges levélben a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete, Varga Zoltán ügyvezető, 7400 Kaposvár, Iszák utca 42. címre, vagy 

e-mailban: varga.zoltan@mksme.t-online.hu címre.

A szolgáltatások igénybevétele a pályázati terv szerint 

2017. december 1. napjától lehetséges.

Kérjük, kísérje figyelemmel a honlapjainkon (www.msme.hu és www.napsugarkozpont.hu)  adott tájékoztatásokat!

2011 © Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ