Napsugár Aquapóniás és Szociális KözpontKaposváron, az Egyenesi úton saját tulajdonú ingatlant felújította és hozzáépítetett

egy aquaponiás termesztőházat. Így lehetőség adódott, hogy a Napsugár Kistérségi Szociális Központ elköltözzön, szerkezetileg átalakuljon, új feladatokkal kibővüljön és névváltoztatással, Napsugár Aquponiás és Szociális Központként továbbműködjön. 2015 szeptemberétől integrált szociális intézményként ellássa fogyatékos emberek nappali intézmény, támogatott lakhatás és szociális foglakoztatás feladatát.

Célunk: fogyatékos emberek komplex ha/rehabilitációjával, életviteli gondozásával, szociális foglalkoztatásával kívánjuk javítani életminőségüket, erősíteni társadalmi integrációjukat.

 

Intézményvezető, Koordinációs igazgató: dr. Hegedüs-Beleznai Csilla

Szociális foglalkoztatást vezető: Varga Lászlóné

Szociálismunkás-esetfelelős: Patcai Katalin

Nappali ellátás: FELVÉTELI KÉRELEM LETÖLTÉSE


 

 

A nappali ellátással, közösségi keretek között biztosítjuk a 16 év feletti fogyatékos ember számára a szociális, egészségi, mentális állapot megőrzését, fejlesztését, szociális foglalkoztatását valamint életfeltételük megváltoztatásával életminőségük javulását kívánjuk elérni.
Bekerülés feltétele:
Autista, mozgás, látás, hallássérült valamint értelmileg akadályozott ember, akinek akadályozottságát 55. életéve előtt állapították meg.

 Székhely: 7400 Kaposvár, Egyenesi út. 74.

 Intézményi foglalkoztatás:

 

Szociális foglalkoztatás:

Az intézmény ellátottjai fejlesztő felkészítő foglalkoztatás formájában látják el munkatevékenységüket.

 

 

 A munkák jelentős része bérmunka, mely során konfekcionált textilipari termékek varrása, kőedények készítése, papíripari termékek feldolgozása történik.

A foglalkoztatás során saját terméket is előállítunk, ezek különböző textilipari termékek: ágyneműk, konyhai- éttermi textíliák, forma és munkaruhák, textiljátékok, kerti fagyálló kőedények.
A termékek megtekinthetők, megrendelhetők, megvásárolhatók.

Székhely: 7400 Kaposvár, Egyenesi út 74.

Telephely: 7400 Kaposvár, Kanizsai utca 25.

 

   

 

 

Támogatott lakhatás: FELVÉTELI KÉRELEM LETÖLTÉSE

A lakók számára az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés, szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák alkalmazásával végzett esetvitelt biztosítunk. Az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő támogatást. A komplex szükségletfelmérése alapján, felmerülő igényét figyelembe véve, az étkezésre, az ápolás-gondozásra, a fejlesztésre, a társadalmi életben való részvételt segítjük.

Székhely: 7400 Kaposvár, Egyenesi út 74.

 

Telephely: 7400 Kaposvár, Kanizsai utca 25.

 

  

 

 

Aquapóniás tevékenység

Autista és más fogyatékos, megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztatása történik. Az innovatív aquaponiás termelési rendszerben, közreműködésükkel vegyszermentes élelmiszerek előállítása a feladatunk és egyéb szolgáltatások nyújtása.

 

Az innovatív, aquapóniás technológia

Az energiatakarékos, számítógépes rendszer által vezérelt, téli időszakban kerti hulladék komposztálását végző komposzt kazánnal fűtött passzív házban, komplex biológiai folyamattal előállított, vegyszer - nélküli zöldség és gyümölcstermesztés, valamint haltenyésztés valósul meg.

Az eljárás során a növényeket agyag granulátumba ültetjük, a halakat tartályokba telepítjük, a tartályból pedig a vizet folyamatosan áramoltatjuk a növények alatt. A halak és a növények szimbiózisban élnek egymással: a halaknál keletkező salak anyagokat ugyanis a növények feldolgozzák, hasznosítják, ezzel egy időben, a granulátum szűrő hatása által a víz megtisztítva kerül vissza a haltartályokba. Öntözésre, gyomirtásra nincs szükség, így a vegyszermentes növények termesztésével, és az Omega 3 zsírsavban gazdag tilápia halak tenyésztésével a program hozzájárul az egészséges étkezési kultúra kialakításához.

A megváltozott munkaképességű autista, fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásuk során gondozzák a halakat és a kemikáliáktól mentes fűszernövényeket, zöldségeket, gyümölcsöket, biztosítják a passzív ház működési feltételeit, közreműködnek az előállított termékek elsődleges feldolgozásában, valamint értékesítésében.

 

 Mindezen tevékenységek szorosan kapcsolódnak egyesületünk alapcéljaihoz, amelyek megvalósítása érdekében mintegy 35 éve tevékenykedünk széleskörű szolgáltató rendszerünk létrehozásával és működtetésével.

2011 © Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ