Fészek Szociális Szolgáltató Központ

Munkatársaink munkakörökkel

 

Landi Etelka intézményvezető
Mándoki Andrea foglalkoztatás vezető/segítő
Baloghné P. Gyöngyi ápoló, gondozó
Nagy Ferencné ápoló, gondozó
Nagy Teréz gondozó
Kocsisné N. Andrea gondozó
Dömötörné K. Csilla ápoló, gondozó
Farkasné T. Éva ápoló, gondozó
Kain Tiborné ápoló, gondozó
Nagyné Végvári Nikoletta Mónika ápoló, gondozó
Pécsek Mária Magdolna frissítő masszőr

Lakóotthon

Egyesületünk lakóotthonának célja a fogyatékossággal élő emberek életkörülményeinek normalizálása, a nem fogyatékos kortársaihoz való közelítés elősegítése, a sérült ember által is megélhető teljesebb élet lehetőségének megteremtése. A lakóotthonban azok helyezhetők el akik mozgás, látás, hallás, értelmi, akadályozatással, vagy halmozottan sérültek,valamint autizmussal élnek, önálló életre képtelenek, ugyanakkor önmaguk ellátására valamennyire képesek és nem igényelnek állandó felügyeletet és ellenőrzést. Kor szerint: 16. életévüket betöltötték, de az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem. A lakóotthon kiscsoportos, családi körülményeket imitáló lakóotthoni környezet jelent.

Mindenkinek van egy sarok vagy szobarész, ahol az ő személyes tárgyai találhatók. Saját tulajdonuk a hálószobájukban lévő bútor, itt életkoruknak és érdeklődési körüknek megfelelő személyes kis tárgyakat elhelyezhetnek, kitehetnek, ezzel gazdagítva privát életterüket.

A lakóotthon feladata a lakók teljes ellátásának biztosítása, 24 órás hideg- meleg víz és fűtésszolgáltatás, ápolási, gondozási feladatok biztosítása.

Szabadidős, kulturális tevékenységeket, valamint foglalkoztatás biztosítása.

Egy szobában 1-2 fő lakik. Az intézménybe az ország egész területéről jelentkezhetnek, az igénybevétel feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció alapján lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.

Lehetőség van a közös együttlétekre, a közös étkezésekre, a szórakozásra és kikapcsolódásra (nappali szoba, ebédlő, konyha, társalgó)

Támogató Szolgáltatás

Lásd: Támogató szolgálatok

Fogyatékos emberek nappali intézménye

A nappali intézmény célkitűzése, hogy segítséget nyújtson azoknak a saját otthonukban élő, testi, érzékszervi, értelmi sérült, illetve autista, fiataloknak és felnőtteknek, illetve törvényben meghatározottak szerinti gyermekeknek, akik valamilyen sérültséggel élnek, vagy iskolarendszerben már nem tanulnak. Szakszerű segítséget nyújtunk, alkalmat teremtve társas kapcsolatok kialakítására, közösségi, szabadidős, kulturális programokon való részvételre. Intézményünk hétköznap, munkanapokon reggel 08.00 órától délután 16.00 óráig tart nyitva. Az igénybevételhez mellékelni kell, a fogyatékosság fennállását igazoló szakorvosi leletet, vagy bizottság által kiállított szakértői véleményt

Intézményünk hétköznap, munkanapokon reggel 08.00 órától délután 16.00 óráig tart nyitva. Az igénybevételhez mellékelni kell, a fogyatékosság fennállását igazoló szakorvosi leletet, vagy bizottság által kiállított szakértői véleményt.

Fejlesztő foglalkozás

A fejlesztő foglalkoztatás célja az egyéni foglalkoztatási tervben foglaltak szerint az egyén egészségi állapotának, korának, fizikai és mentális állapotának megfelelő fejlesztési és foglalkoztatási szolgáltatás biztosítása útján, az egyén felkészítése az önálló munkavégzésre vagy a nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésre. A fejlesztő foglalkoztatás fejlesztési jogviszonyban vagy munkatörvénykönyv szerint történik. Fejlesztő foglalkoztatás keretében olyan feladatokat végez az ellátott, amelyet egészségi állapota és szellemi képességei alapján tartósan és folyamatosan képes ellátni. A lakóotthoni illetve a nappali intézményben ellátottak részére nyújt munkalehetőséget.

A foglalkoztatás formáját, a munkajellegét az ellátottak képessége, készsége, egészségi állapota határozza meg.

A fejlesztő foglalkoztatás feltétele fejlesztési jogviszony esetén a munka-és szervezetpszichológus javaslata vagy hatályos munka-rehabilitációt javasló szakvélemény.

A munka törvénykönyv szerinti foglalkoztatás esetén a foglalkozás egészségügyi alkalmasság.

Mindkét foglalkoztatási forma esetén az ellátott betöltötte a 16. életévét, de nem érte el a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. Fő tevékenységeink nyomdai feladatok /hajtogatás, ragasztás, csomagolás/esetenként cérnagyári termékék csomagolása.

Elérhetőség

Fészek Szociális Szolgáltató Központ (Fészek)

Igénylőlapok

  1. Nagyatád- Fészek Szociális Szolgáltató Központ lakóotthoni kérelem
  2. Nagyatád- Fészek nappali intézmény felvételi kérelem

Legfrissebb fényképgalériák