Napsugár Integrált Szociális Intézmény és telephelye a Napsugár Szociális Szolgáltató Központ

Munkatársaink munkakörökkel

 

 

Lázár Attiláné Intézményvezető
Tokai-Légrádi Szilvia Nappali egységvezető
Szerencsés-Juhász Anett Támogató szolgálati egységvezető
Ócsai Eszter Terápiás munkatárs-gyógytornász
Gábeli Csaba Udvaros
Gálovics Rolandné Ügyintéző
Horváth Györgyné Hivatalsegéd
Csizmadia Gyuláné Terápiás munkatárs
Lukács Tímea Mária Gondozó
Cserné Antal Andrea Ápoló
Dobos Zsoltné Ápoló
Dobos Barbara Gondozó
Csabai János Zoltánné Gondozó
Horváth Jánosné Gondozó
Márton Brigitta Gondozó
Král Károlyné Gondozó
Kolev Tamásné Gondozó
Dr. Zsírosné Hosszú Angéla Gondozó
Varga Lászlóné Foglalkoztatás-vezető,segítő
Baranyai Lászlóné Ápoló
Kovács Nikolett Gondozó
Kopházi Médea Terápiás munkatárs
Ambrus Angéla Gondozó

Nappali egység

A Fogyatékos emberek nappali intézményében a saját otthonukban élő ellátottak tanácsadása, az életvezetésük segítése, fejlesztése és gondozása zajlik. Közösségi összejövetelekre, szabadidős programokra nagy hangsúlyt helyezünk. Tematikus éveket tervezünk, a szervezett programjaink mindig az adott témához kapcsolódnak. Mód nyílik könyvek, újságok olvasására, zenehallgatásra, számítógép-, internethasználatra, TV nézésre, sportolásra, barkácsolásra. Az étkezéshez az étel melegítésére és elfogyasztására lehetőséget biztosítunk. Az intézményben tisztálkodásra, saját ruházat mosására is van lehetőség.

A nappali intézmény telephelye, a Kaposvár, Béke utca 47.  szám alatt található NAPSUGÁR SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT, ahol súlyosan-, halmozottan fogyatékos fiatalokat látunk el egy csoportban. Különösen nagy hangsúlyt fektetünk az igénybe vevők megtapasztaltatására, készségfejlesztésére.

Fejlesztő foglalkozás-foglalkoztatás egysége

A fejlesztő foglalkoztatóban olyan fogyatékkal élő emberek dolgozhatnak, akik rendelkeznek intézményi jogviszonnyal, tehát lakóotthonban, átmeneti otthonban, támogatott lakhatásban élnek, illetve nappali ellátásban részesülnek. A fejlesztő foglalkoztatás fejlesztési jogviszonyban vagy munkatörvénykönyv szerinti foglalkoztatásban történik. Mindkét foglalkoztatási forma esetén az életkori határ a betöltött 16. életév, és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár. A foglalkoztatás keretében olyan feladatokat végeznek a fogyatékkal élő emberek, amelyet képességeik, egészségi állapotuk alapján folyamatosan képesek ellátni.

Munkatevékenységeink: Csomagolás, Papír csomagolóeszköz gyártás, Egyéb papír-, kartontermék gyártása, Építményüzemeltetés, Egyéb takarítás, Zöldterület kezelés, Áramelosztó-szabályzó készülékgyártás, Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (frissítő masszázs), Textilszövés.

 

Bentlakásos egységeink

Lakóotthon (14 fő) , Átmeneti otthon (10 fő): az itt élők teljes körű ellátása, 24 órás felügyelete, többek közt az önálló életvitel támogatása, szabadidős tevékenységek lehetőségeinek biztosítása és a szociális, egészségügyi problémáik önálló megoldásához való segítségnyújtás valósul meg.

Igénybe vevőink köre: mozgáskorlátozott,-értelmileg akadályozott,-látássérült,-halmozottan sérült emberek.

Az ellátást igénybe vevő korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak figyelembevételével szervezünk aktivitásukat segítő fizikai (pl.: séta, sporttevékenység), szellemi és szórakoztató (pl. játékok, zenehallgatás) valamint kulturális tevékenységeket.

 

Elérhetőség

Nyomtatványok

  1. Kaposvár- NISZI lakótthon felvételi kérelemPDF dokumentum
  2. Kaposvár-NISZI-átmeneti-otthon-ÁOF-felvételi-kérelemPDF dokumentum
  3. Kaposvár-NISZI-átmeneti-otthon-ÁOI-felvételi-kérelemPDF dokumentum
  4. Kaposvár- NISZI nappali intézmény felvételi kérelemPDF dokumentum

 

Legfrissebb fényképgalériák

Életképek 2023-2024

2024. április 2.