Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ

Épület

Gyermek intézményünk Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ

Ön és gyermeke segítségére lehetünk, ha gyermeke…

 • koraszülött
 • szopási-, evési nehézsége van
 • nem nyúl a csörgőért, kezével kissé ügyetlen
 • környezetére nem figyel
 • végtagjait nem egyformán használja
 • nagymozgásokban késést tapasztal (forgás, kúszás, mászás, járás)
 • beszédben elmaradást észlel
 • értelmi fejlődésben problémát tapasztal
 • nem szeret hintázni
 • a tapintást hárítja
 • feltűnően aluszékony

A gyermekek köznevelési ellátását a Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ többcélú intézményként biztosítja.

Központunkban a széleskörű szolgáltatások biztosításával kívánunk hatékony és sokoldalú segítséget nyújtani. A gyermekek lassabb fejlődését, sajátos nevelési igényeit figyelembe véve, képességeikhez mérten a lehető legnagyobb önállóság elérésére törekszünk. Ehhez harmonikus, barátságos környezetben biztosítjuk az élményekben gazdag gyermekkort.

Miben más intézményünk?

 • családias hangulat
 • kis létszámú csoportok
 • egyéni szükséglet alapján személyre szabott fejlesztés
 • magasan képzett, új dolgokra nyitott szakemberek
 • több évtizedes tapasztalat
 • jó tárgyi feltételek
 • szülők jelenlétükkel aktív részesei a foglalkozásoknak

Szakembereink a gyermek állapotának megfelelően a szülőkkel egyeztetve alakítják ki a fejlesztési programot, folyamatosan figyelve a gyermek szükségleteire és fejlődésbeli változásaira.

A fejlesztésekkel, terápiákkal támogatjuk a gyermek fejlődését különböző területeken, valamint segítjük a szülőket a mindennapi élethelyzetek kérdéseiben.

Munkatársaink munkakörökkel

Proszonyák Zsuzsanna intézményvezető, szakvizsgázott szomatopedagógia szakos gyógypedagógus, AAK-s szakember
Ballérné Kiss Angéla egységvezető, értelmileg akadályozott szakos gyógypedagógus, nyelv és beszédfejlesztő pedagógus, AAK-s szakember, mentortanár
Ölvetiné Jelinek Beáta egységvezető, konduktor, Pfaffenrot terapeuta TSMT terapeuta
Gelencsér Ágnes szomatopedagógia és tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógus
Király Nikoletta Flóra értelmileg akadályozott szakos gyógypedagógus, óvónő
Kurucz-Wéber Gerda szomatopedagógia és tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógus
Kun Melinda HRG terapeuta, fejlesztő pedagógus, TSMT terapeuta
Péterfi Csilla szomatopedagógia és tanulásban akadályozott szakos gyógypedagógus
Törökné Horváth Eszter tanulásban akadályozott és logopédia szakos gyógypedagógus, TSMT terapeuta
Bély Klára gyógypedagógus- szurdopedagógus
Baumhakl Éva lovasterapeuta
Kopházi Médea gyógytornász
Nemes Melinda DSGM szakgyógytornász
Böjtösné Doneszberger Szilvia pedagógiai asszisztens
Balázs Krisztina gyógypedagógiai asszisztens
Matáncsiné Hidasi Hajnalka gyógypedagógiai asszisztens
Iván Sándorné dajka, gyógypedagógiai asszisztens
Németh Erzsébet gyógypedagógiai asszisztens, dajka
Kovács Nikolett gyógypedagógiai asszisztens
Zsálek Erika gyógypedagógiai asszisztens
Harsányi Kinga gyógypedagógiai asszisztens
Kovács Szilvia adminisztrátor

Célunk

Kis létszámú, családias hangulatú központunkban segítséget nyújtunk a lassabban fejlődő babákat, illetve a súlyos és halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekeket, fiatalokat nevelő családoknak. A személyre szabott, komplex fejlesztéssel, terápiás megsegítéssel igyekszünk a mentális, fizikai és szociális hátrányokat csökkenteni.

Feladataink

• Komplex korai intervenciós központként működünk Somogy megyében.
• Mozgásfogyatékos, értelmileg akadályozott, halmozottan fogyatékos, valamint súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai óvodai nevelése.
• Súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok fejlesztő nevelése-oktatása.
• Nem beszélő gyermekek, fiatalok számára Augmentatív Alternatív Kommunikációs lehetőségek, speciális eszközök, módszerek nyújtása.
• A fenntartó támogató szolgálatának segítségével, akadálymentes járművel, személyi kíséréssel biztosítja gyermekek lakóhelyéhez igazodó útvonalon a fogyatékos gyermekek szállítását.

Pedagógiai Szakszolgálat

A szülő előre egyeztetett időpontban jelentkezhet intézményünkben. Az első alkalommal a szülővel beszélgetünk, a gyermeket megfigyeljük, valamint áttekintjük a szakorvosi papírokat. A szakember segít a gyermek felvételéhez szükséges további teendők intézésében. Az intézménybe kerülés feltétele az érvényes szakértői javaslat.

Terápiák, fejlesztések

Gyógypedagógiai fejlesztések

 

gyógypedagógiai fejlesztés, bazális terápia, beszédfejlesztés, logopédia, augmentatív és alternatív kommunikáció, etetés – evés terápia, ének – zene foglalkozás, gyógypedagógiai lovaglás

Mozgásfejlesztések és kezelések

mozgásfejlesztés – mozgásnevelés (szomatopedagógia, konduktív pedagógia, gyógytorna), DSGM – kezelés (Dévény Speciális manuális technika), TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning), HRG (Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika)
Kiegészítő fizioterápiás kezelések: gyógymasszázs, Kinesio-tape, Pfaffenrot – féle manuális terápia

Gyógypedagógiai Óvoda

Az óvodai csoportunkba 3-tól 6 éves korú gyermekeket tudunk fogadni. A bekerüléshez szakértői vélemény szükséges. A gyermekek óvodás életkoruknak megfelelő közösségi élményekhez jutnak. Ehhez közös játék lehetőséget és színes változatos foglalkozásokat, valamint sokféle fejlesztő és rehabilitációs eszközöket biztosítunk. A csoport foglalkozások mellett, ha szükséges a gyermek állapota és szükséglete alapján egyéni fejlesztést is biztosítunk (mozgásfejlesztés, gyógypedagógiai fejlesztés, gyógypedagógiai lovaglás, HRG, evésterápia, logopédia)

Foglalkozások, tevékenységek:
• Reggeli köszöntő
• Külső világ tevékeny megismerése
• Mozgásnevelés – mozgásos játékok
• Verselés – mesélés
• Ének-zene, énekes játék
• Rajzolás-festés, mintázás, kézimunka

Fejlesztő nevelés – oktatás

A gyermekek és fiatalok számára az életkor, egyéni képességek, valamint az állapot figyelembevételével törekszünk a lehető legnagyobb önállóság elérésére.
Osztályainkba 6- 23 éves korú gyermekeket tudunk fogadni. A bekerüléshez szakértői vélemény szükséges. A gyermekek, fiatalok környezetüket élményszerű tapasztalatok alapján ismerhetik meg, pld. kirándulások, projekt napok-hetek, szabadidős programok keretében. A csoport foglalkozások mellett, a gyermek állapota és szükséglete alapján részt vehet gyógypedagógiai lovagláson, HRG foglalkozáson, gyógymasszázs-on, evésterápián.
Foglalkozások:
• Reggeli köszöntő
• Szűkebb-tágabb környezet
• Mozgásnevelés
• Munka-szabadidő
• Ének-zene

Egyéb programok:

 • Nagy hangsúlyt fektetünk a mozgássérült gyermekek, fiatalok esetében a megfelelő segédeszköz ellátására. Ennek menetében, lebonyolításában szakembereink segítenek.
 • A szülők otthoni használatra kölcsönözhetnek fejlesztő eszközöket, amelyek használatát megmutatjuk, megtanítjuk nekik.
 • Évente néhány alkalommal játszóházat tartunk.
 • Sokszínű és változatos szabadidő programokat ajánlunk a családok számára (kirándulások, színházi előadás, zenés programok, családi nap, egyéb rendezvények).

 

Elérhetőség

IgazgatóProszonyák Zsuzsanna

Pedagógiai szakszolgálat egységvezető Ölvetiné Jelinek Beáta

Fejlesztő nevelés-oktatás egységvezető Ballérné Kiss Angéla

Telephely:

7400 Kaposvár, Béke utca 47.Térkép megnyitása, új ablakban nyílik

Telefon és fax: +36 82-511-735TelefonhívásTelefonszám tárcsázása

Mobiltelefon: +36 20-457-45-65TelefonhívásTelefonszám tárcsázása

E-mail:

Facebook: Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Központ Intézménycsoportjaikülső

Legfrissebb fényképgalériák

Húsvét 2024

2024. március 26.